201510141444805188KBBRcYDZ201502171424187984JTJKNSNn2015021714241879892YCcSyzG2015021714241879789vYytr6d
201601111452502289NfoGQzNh201601111452502299AiPHhn3c201601111452502305TBKnJpJy2016011114525023101I7hXC7y

LÄS MER »

Årsmöte 2016

Lördagen den 5 mars genomförde Musketörerna Årsmöte 2016. 40 personer deltog av vilka 38 var medlemmar och därmed röstberättigade. Det var ett bra årsmöte. Klicka på länken nedan till Verksamhetsberättelsen 2015. Så finns information om det arbete som genomförts under 2015.

Michaela Sjögren Cronstedt blev omvald som ordförande för två år liksom Niklas Ristarp som ledamot i styrelsen och som kassör. Thomas Nordgren kvarstår som vice-ordförande liksom Ann Lilla Sjögren som sekreterare.
Till suppleanter invaldes Mia Berggren-Carlqvist och omvaldes Linus Landberg.

Det finns också en länk till Protokollet från Årsmöte 2016. Årsredovisningen samt revisionsberättelser från Ernst & Young och de föreningsvalda revisorerna finns att läsa i vår lokal på Stövargatan 75.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2016

Musketörernas bok - ÅTERVINNINGEN

Vad krävs för att återvinna ett liv? Alla människor vill leva med värdighet, gemenskap, kompetens – men systemet gör det mycket svårt för redan utsatta grupper att uppnå det. Vägen från utanförskap och hemlöshet är krokig och lång, men Musketörerna i Rågsved visar att det går. Med tålamod, bra bemötande, hänsyn och respekt.

I ”Återvinningen” delar Musketörerna sina egna livsberättelser, där historia, egna val och ett riggat system gör situationen mycket mörk för de mest utsatta. Men de visar också på en möjlighet till förändring. Möt Musketörerna, överlevarna som talar i egen och gemensam sak, för att bli medborgare igen och för att göra skillnad för andra.

VILL DU LÄSA VAD FÖRFATTAREN SUSANNA ALAKOSKI OCH DOKUMENTÄRFILMAREN TOM ALANDH TYCKER OM BOKEN?
KLICKA HÄR»

ERBJUDANDE FRÅN MUSKETÖRERNA!

- MRs bok ÅTERVINNINGEN
- Kartan om utanförskapet
- MEDLEMSKAP I MR 2016
ALLT FÖR 150 KRONOR + FRAKT!!

ALLT I ETT!!!!

Du kan beställa dem på info@musketorerna.se eller på telefon 08-556 23 000

Musketörerna i Rågsved

En för alla - alla för en

MRs värdegrund utgår från Konventionen om mänskliga rättigheter och bygger på övertygelsen: att alla människor har lika värde, att alla människor har samma rättigheter oavsett vilka de är eller varifrån de kommer.

MR är en rättighetsorganisation. Alla vi som arbetar för MR står bakom de mänskliga rättigheterna. I våra ställningstaganden, handlingar och ageranden respekterar vi dessa rättigheter. Därför är det viktigt att en konstruktiv dialog ständigt pågår och att samtalen hålls levande för att säkerställa och utveckla denna gemensamma syn och förståelse.

Som Musketör står jag för:

  • Att inte diskriminera
  • Att inte mobba eller trakassera eller snacka skit om andra
  • Att var och en har rätt att stå upp för sin åsikt och att bli lyssnad till och respekterad
  • Att inte utnyttja andra
  • Att lösa tvister och problem genom samtal och dialog. Går inte det, talar vi med verksamhetsledaren eller styrelsen för MR för att finna en gemensam lösning
  • Att vara med och skapa en laganda byggd på tillit och ömsesidig respekt för varandra och andra
  • Att vi stödjer, motiverar och uppmuntrar varandra för att varje insats ska leda till goda och bästa möjliga resultat.

Vi ska försäkra att följande råder inom MR:

Bra bemötande, Hänsyn, Tålamod och Respekt.

Bilder

Rågsved gamla bilder

Kontakta oss

Musketörerna i Rågsved
Stövargatan 75
124 61 Bandhagen

Tel. 08 - 556 230 00
info@musketorerna.se

Nyheter

Bli medlem i Musketörerna
Sätt in 100 kr Kronor På Bankgiro 246-7371. - få medlemsbladet 2 gånger om året.

Facebook

Karta

Vill Du skriva ut kartan?
Tryck här

Kartan får användas om källa anges.

Kort info om MR