201510141444805188KBBRcYDZ2015021714241879789vYytr6d2015021714241879892YCcSyzG201502171424187984JTJKNSNn
201601111452502289NfoGQzNh201601111452502299AiPHhn3c201601111452502305TBKnJpJy2016011114525023101I7hXC7y

LÄS MER »

”Alla i utanförskap – organisera er!”

Ordet demokrati har en viss betydelse inte bara i riksdagen, i skolan eller i företagsrummen. Ordet betyder något för hela samhället och för alla som lever och finns där – alla medborgare har rätt att göra sin röst hörd. En stor del av befolkningen, kring 20%, har inte rätt att delta – de är under 18 år och har därför ingen rösträtt.

Samtidigt finns det vuxna som heller inte deltar. Det är många som levt eller fortfarande lever i utanförskap. Det handlar om oss som är eller har varit utan både hem, försörjning och tänder. Många med den bakgrunden deltar inte i de demokratiska valen. Men några ”soffliggare” är de inte. De är människor med lika värde och samma rättigheter som alla andra, men som hamnat utanför och kämpar för sina liv för att komma tillbaka in i samhället.

Utanförskap kan se olika ut och det är mer komplicerat än att bara vara tillfälligt arbetslös. Vägen till utanförskap går fort. Det kan börja med att ens jobb inte finns kvar eller att en skilsmässa ägt rum. Att räkningar inte kan betalas i tid. Att en beroendeproblematik tagit över ens liv, eller om en funktionsnedsättning som aldrig fått sitt rätta stöd. Det handlar också om många av dem som är födda på 30- och 40-talen eller som var unga på 60- och 70-talet och som inte hängt med i den tekniska utvecklingen, och därför inte kan hantera de nya arenorna där man umgås, håller kontakten med omvärlden och sköter sina angelägenheter.

Kombinationerna är många men resultatet detsamma: utanförskap, skam och skuld. Mitt i detta förloras också möjligheter till aktivt deltagande. Man deltar inte föreningslivet, klarar inte av att stödja barnens skolgång eller att vara med på alla andra ställen där en människa utvecklas och är med och formar framtiden. Man går heller inte och röstar på valdagen. Man har fått stämpeln, eller gett sig själv stämpeln, att stå utanför och man gör det bokstavligen.

Vi vet att det inte är enkelt att förändra rådande förhållanden. Det vi föreslår, och det vi vet av erfarenhet fungerar, är gammeldags och inte det minsta tekniskt avancerat: Det är att organisera sig! Att alla utsatta och i utanförskap, anhöriga och närstående förenar sig! Och att de på egna villkor driver de viktiga frågorna. Att tillsammans, steg för steg, återerövra sitt livsutrymme, att hävda sina rättigheter, talar i egen och gemensam sak och att envist kämpa. Att bli delaktig och driva frågor som berör en själv tillsammans med människorna runt omkring.

Vi i föreningen Musketörerna har under lång tid samlat på oss erfarenheter och kunskaper. Det är en svår, komplicerad och lång kamp med många murar att ta sig över och många stationer att passera. Vi vet hur man steg för steg kan ta sig tillbaka in genom samhällets olika labyrinter och stuprör. Men ingen kan inte klara det ensam. Vi måste hjälpas åt.

Som hjälp på traven har vi tagit fram ett praktiskt startpaket med verktyg till föreningsbygge. Här finns våra arbetsmetoder, hur man spanar och gör omvärldsanalys, hur man inventerar behoven läget i området och mycket mer. Kort sagt: all information som behövs för att starta en organisation som driver ärenden för människor som av olika skäl hamnat i utanförskap eller som känner att de inte klarar sig ensamma. Vi har samlat det i en papplåda från IKEA full av handfast hjälp för att fler ska få chansen att komma tillbaka och skapa förändring för sig själva och för andra. Det här är enkel och lättbegriplig för alla. Det är inte digitaliserat eller tekniskt framskridet, men att det skulle stärka demokratin på orter runt om i landet, det är vi övertygade om!

Vi tror på alla människors lika värde och samma rättigheter – oavsett ålder, utbildningsnivå, beroendeproblematik eller diagnoser. Vi tror på att alla människor har en plats i vårt samhälle. De som lever i utanförskap idag kan återvinnas och bli aktiva samhällsmedborgare imorgon. Med sina erfarenheter och kunskaper kan de bidra till samhällets förnyelse och utveckling. Alla skulle vinna på det. Men det krävs att vi förenar oss. Ensam är man svag – tillsammans kan vi vinna val!

Michaela Sjögren Cronstedt, ordförande Musketörerna i Rågsved
Åke Sjönnebring, verksamhetsledare Musketörerna i Rågsved
Niklas Ristarp, verksamhetsledare Musketörerna i Sollentuna

ERBJUDANDE FRÅN MUSKETÖRERNA!

- MRs bok ÅTERVINNINGEN
- Kartan om utanförskapet
- MEDLEMSKAP I MR 2017
ALLT FÖR 150 KRONOR + FRAKT!!

ALLT I ETT!!!!

Du kan beställa dem på info@musketorerna.se eller på telefon 08-556 23 000

Musketörerna i Rågsved

En för alla - alla för en

MRs värdegrund utgår från Konventionen om mänskliga rättigheter och bygger på övertygelsen: att alla människor har lika värde, att alla människor har samma rättigheter oavsett vilka de är eller varifrån de kommer.

MR är en rättighetsorganisation. Alla vi som arbetar för MR står bakom de mänskliga rättigheterna. I våra ställningstaganden, handlingar och ageranden respekterar vi dessa rättigheter. Därför är det viktigt att en konstruktiv dialog ständigt pågår och att samtalen hålls levande för att säkerställa och utveckla denna gemensamma syn och förståelse.

Som Musketör står jag för:

  • Att inte diskriminera
  • Att inte mobba eller trakassera eller snacka skit om andra
  • Att var och en har rätt att stå upp för sin åsikt och att bli lyssnad till och respekterad
  • Att inte utnyttja andra
  • Att lösa tvister och problem genom samtal och dialog. Går inte det, talar vi med verksamhetsledaren eller styrelsen för MR för att finna en gemensam lösning
  • Att vara med och skapa en laganda byggd på tillit och ömsesidig respekt för varandra och andra
  • Att vi stödjer, motiverar och uppmuntrar varandra för att varje insats ska leda till goda och bästa möjliga resultat.

Vi ska försäkra att följande råder inom MR:

Bra bemötande, Hänsyn, Tålamod och Respekt.

Bilder

Rågsved gamla bilder

Kontakta oss

Musketörerna i Rågsved
Harpsundsvägen 11
124 58 BANDHAGEN

Tel. 08 - 556 230 00
info@musketorerna.se

Nyheter

MUSKETÖRERNA kommer att kalla till årsmöte lördagen den 11 mars kl. 13:00. Som vanligt hålls årsmötet i lokalen på Stövargatan 71. Kallelse skickas ut i god tid!

MUSKETÖRERNA FLYTTAR GUIDEVERKSAMHETEN från Strövargatan 75 till Harpsundsvägen 11 i Högdalen. Där finns vi från början av januari.

Bli medlem i Musketörerna
Sätt in 100 kr Kronor På Bankgiro 246-7371. - få medlemsbladet 2 gånger om året.

MUSKETÖRERNA HAR NU SWISH!

Nu kan du lätt bli medlem i Musketörerna!

Har du SWISH ? I så fall enkelt!
Använd SWISH och betala in 100 kronor.
Musketörernas mottagarnummer är
123 378 06 32

Ange i meddelandet:
Vill bli medlem
Ditt namn
Din adress
Din e-mailadress
Ditt telefonnummer

Vill du ge en gåva. Ange:
Gåva
Ditt namn
Din adress

Har du inte SWISH kan du få det genom att skaffa SWISH-appen och ett Bank ID på din mobiltelefon.

Välkommen att använda Swish för att bli medlem eller för att ge en gåva till Musketörerna i Rågsved.

Facebook

Karta

Vill Du skriva ut kartan?
Tryck här

Kartan får användas om källa anges.

Kort info om MR